ZŠ - O nás

Základní škola a Mateřská škola je od 1. 1. 2005 právním subjektem. Sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. ZŠ a ŠD se nachází v jedné budově, MŠ a ŠJ jsou v druhé budově, která je vzdálena od školy asi 500 m. Zřizovatelem ZŠ a MŠ je obec Úvalno. Vesnice se nachází v Moravskoslezském kraji 6 km od Krnova, v blízkosti polských hranic.


budova ZŠ

Základní škola je malotřídní školou s kapacitou 60 žáků. Ve třech třídách se vyučuje 1. až 5. ročník podle Školního vzdělávacího programu Škola plná pohody. Škola disponuje třemi kmenovými učebnami a odbornou učebnou pro VV a PČ. Ve všech třídách jsou interaktivní tabule, pro žáky notebooky, v budově je zřízena wifi. Vnitřní prostory školy prošly v létě 2010 rozsáhlou rekonstrukcí včetně obnovy některého vybavení. Vše bylo hrazeno z prostředků získaných z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko EU a OÚ Úvalno. V létě 2017 byla budova školy zabezpečena novým bezpečnostím systémem pořízeným z dotace MŠMT.


multifunkční hřiště

V areálu školy se nachází velká zahrada s tělocvičnou. Tělocvična slouží dětem nejen k výuce TV, ale v odpoledních hodinách ji využívá ŠD a probíhají zde také sportovní kroužky. Tělocvičnu si může pronajmout i široká veřejnost ke společenským aktivitám. Na části zahrady bylo na jaře 2009 vybudováno víceúčelové hřiště z dotace získané z prostředků EU a na podzim 2015 dětské hřiště s pirátskou lodí a lanovou pyramidou.