Školní družina

Školní družina je umístěna v herně budovy základní školy v přízemí. Děti se zde scházejí ráno do ranní družiny a odpoledne po vyučování. Kromě herny mohou využívat všechny prostory školy, tělocvičnu, zahradu a víceúčelové hřiště. Školní družina slouží k odpočinku dětí a jejím různým dalším činnostem. Děti se v odpoledních hodinách věnují procházkám, sportovním činnostem, vyrábějí různě věci, zpívají, malují.


PROVOZNÍ DOBA

Ráno: PO – PÁ 6:30 – 7:45
Odpoledne: PO – PÁ 11:45 – 16:00


DOKUMENTY

Vnitřní řád školní družiny