ŠJ - zaměstnanci

Anna Žitníková kuchařka
Hana Durčáková vedoucí školní jídelny, kuchařka