MŠ - O nás

Mateřská škola je součástí právního subjektu, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Zřizovatelem je obec Úvalno. Mateřská škola je dvoupodlažní prosluněná pavilónová budova uvedená do provozu v roce 1980, propojená se školní jídelnou a kotelnou na pevná paliva. Nachází se v centrální části obce Úvalno. K mateřské škole náleží i rozsáhlá školní zahrada s několika kovovými průlezkami a dřevěnou průlezkou se skluzavkou, s houpačkami, hopsadly, dvěma pískovišti. Prostory zahrady využívají děti k rozmanitým pohybovým aktivitám během celého roku. Zahradu mateřské školy využívá rovněž i veřejnost, tzn. maminky s dětmi předškolního věku v odpoledních hodinách a o víkendech.


V posledních několika letech docházelo postupně ke snižování počtu zapsaných dětí. MŠ má v současné době pouze jednu třídu, kapacita mateřské školy je 56 dětí. Přízemí budovy MŠ využíváme ke hrám, cvičení, prostory 2. nadzemního podlaží využíváme k odpočinku dětí a jako tělocvičnu pro průpravnou gymnastiku, atletiku, angličtinu a šachový kroužek. Každá třída má své hygienické zázemí. Stolování probíhá v jídelně v pavilonu ŠJ. Mateřská škola se snaží dětem nabídnout spoustu dalších aktivit: kroužky artefiletiky, angličtiny, atletiky, gymnastiky, šachů, saunování nebo návštěvu solné jeskyně.


V roce 2010 proběhla poměrně rozsáhlá rekonstrukce mateřské školy, výměna topných těles, osvětlovacích těles, úplná rekonstrukce umýváren a dětských WC, plynofikace kotelny, oprava střechy a výměna oken. V současné době probíhá postupně zateplení celého objektu MŠ a budova mateřské školy se již chlubí novou fasádou v příjemných barvách s aplikacemi dětských hracích kostek. V roce 2012 zřizovatel zajistil z fondů EU vybudování nového dětského hřiště.


PROVOZNÍ DOBA
6:00 – 16:00