Tablo předškoláků

Už tradičně předškoláci koncem roku mívají domluvené místo na představení svého tabla v obchodě Hruška. Vždy si ho tam sami přinesou a vystaví. Se svým tablem se i vyfotí a užívali si všichni toho, že se jim daří dělat různé obličeje. Letos nás překvapilo i tablo školních dětí 5. třídy, kteří si tentokrát své tablo do obchodu přinesli taky.

Rozloučení s pátou třídou

29. 6. jsme se slavnostně oblečeni sešli na Obecním úřadě v Úvalně s našimi letošními páťáky a jejich rodinnými příslušníky. Žáci si zde převzali svá poslední vysvědčení, paní ředitelka Jana Svobodová, třídní učitelka Andrea Macošková a pan starosta Radek Šimek se s nimi rozloučili několika slovy a předali jim drobné dárečky. Nezbývá než popřát Petru Foltynovi, Denisce Klementové, Adélce a Nelince Lesákovým, Přemovi Maštalířovi, Denisovi Vaculíkovi, Štěpánu Švecovi a Arsenimu Bratseikovi hodně úspěchů a štěstí v dalším životě a studiu.

Míčkování aneb třeba se stanu masérem

Ve středu 29. června se děti účastnily masérského kurzu v tělocvičně školy. Poznaly tak další druh možného budoucího zaměstnání, zdokonalily si znalosti anatomie těla a procvičily různé úlevové masérské techniky pomocí speciálních míčků.

Děti se nejdříve masírovaly samy, pak ve dvojicích, a nakonec poznaly kouzlo relaxační hudby. Věříme, že si naši žáčci vyzkouší naučené dovednosti také doma na rodičích.

Nejvíce akční byla Leontýnka Vlčková, která masírování miluje. 🙂

Vyhodnocení sběrových akcí

V rámci enviromentální výchovy vedeme děti ke třídění odpadu. V rámci projektu Recyklohraní děti sbírají použité baterie, drobný elektroodpad a staré mobilní telefony, které se pak odváží k recyklaci. Děti se učí šetřit naši planetu, ale zároveň si vydělají nějakou tu „korunu“, za kterou získají sběrači malou odměnu a zůstane i na novou hru do školní družiny.

Nejlepší sběrači – elektro
1. Bart Oszelda
2. Milan Hiemer
3. Jakub Svozil

Nejlepší sběrači – papír
1. Bart Oszelda
2. Štěpán Švec
3. Jiří Gola

Co už umím – jdu do školy

Předškolákům se dny ve školce nezadržitelně krátí. Aby ukázali, co dovedou, co se naučili, zažili první zkouškové období. Každý si vylosoval nějaký úkol a snažil se ho splnit. Úkoly se týkaly znalostí květin, ovoce, zeleniny, počátečních písmen ve slovech, vyhledávání stejných obrázků, vytváření tříprvkové množiny, skládání krátkých obrázkových příběhů, pohádek a pokus o vyprávění příběhu nebo pohádky. Někdo potřeboval poradce, někdo si poradil sám. Celé dopoledne, kdy venku opět burácela bouřka, bylo pro děti ukončeno pasováním na školáka a předáním šerpa, které si děti samy vyrobily.

Návštěva Arboreta

Poslední dny letošního školního roku jsou tady a my jsme se je rozhodli zpříjemnit výletem do botanické zahrady v nedalekém Novém Dvoře. Ráno nás u školy vyzvedl luxusní autobus a zhruba po půl hodině jsme dorazili na místo. Tady se nás ujala paní průvodkyně, která nás za deštivého počasí provedla zahradou a seznámila nás s nejzajímavějšími exponáty-stromy. Před největším deštěm jsme se schovali ve skleníku, kde jsme obdivovali kaktusy a sukulenty. Na závěr jsme si prohlédli expozici vycpaných zvířat a utratili nějakou korunku v automatu na sladkosti.

Škola v přírodě

Po dvouleté odmlce způsobené Covid 19 jsme opět s dětmi vyrazili na týdenní pobyt v přírodě. Letošní škola v přírodě se konala v duchu středověku, a tak jsme tentokráte „obsadili“ sídlo Kamzík v Karlově.

Cílem celotýdenní hry bylo dosáhnutí stavu rytířského. A tak děti sbíraly body za různé středověké aktivity, soutěže, ale také za pořádek ve svých komnatách a chování podle rytířských ctností. Děti se seznámily se životem a prací jednotlivých stavů, vyráběly luky, meče, štíty, psaly husím brkem, dobývaly poklad, tkaly, stavěly hrad … Týden jsme si opravdu užili a na závěr byli všichni pasování na rytíře.

Zrcadlové bludiště na Rychtě

Další krásný letní den jsme se s dětmi vydali na místní Rychtu. Po skupinkách jsme vcházeli do zrcadlového bludiště, které bylo pro děti ukázkou, jak snadno lze oklamat lidské smysly. 😊 Odvážlivci si troufli nakouknout do sklepení, kde na ně čekaly strašidelné obrazy. V prvním poschodí jsme si prohlédli výstavu obrazů, kino, starožitný nábytek, nářadí a v neposlední řadě na nás čekalo také dveřní bludiště. Dopolední vycházka na Rychtu se nám líbila a některé z nás i trochu potrápila.