Zahájení školního roku

Dne 1. září začal nový školní rok 2021/22 – a opět trošku jinak … Vzhledem k povinnému testování žáků v jednotlivých třídách jsme upustili od společného slavnostního zahájení.
Letos žáky přivítaly jejich třídní učitelky ve svých třídách. A tak vzájemné sdělování dojmů z prázdnin i letos zůstalo za dveřmi jednotlivých tříd.
Prvňáčky čekal jeden z důležitých dnů jejich života, z předškoláků se stali školáci. V mateřské škole se paní učitelky a mladší děti rozloučily s malými školáky a ti se vydali s rodiči, p. ředitelkou, p. starostou a svou paní učitelkou do školy. Po prohlídce své nové třídy byly děti pasovány na školáky a už jako školáci plnily své první úkoly, které zvládly naprosto s přehledem.
Na závěr nesměl chybět přípitek a samozřejmě focení.
Všem prvňáčkům i starším spolužákům přejeme v novém školním roce mnoho úspěchů, zážitků, bezva kamarády a hlavně školní rok strávený ve škole.

Procházka k opravenému nádraží

Ve třídě BERUŠEK jsou teď starší děti a tudíž i fyzicky zdatnější a můžeme si dovolit i delší procházky. Proto jsme se vypravili podívat se k opravenému nádraží v  Úvalně. Děti si prohlédly historický služební vagón, budovu nádraží a objevily i občerstvení, kde se dá koupit hodně dobrých věcí pro mlsný dětský jazýček. Sledovaly, co dělá signalizace a závory, když se blíží vlak a na závěr se proběhly po velikém fotbalovém hřišti kousek od nádraží.

na procházce k nádraží

Rozloučení s našimi školáky

Rok se s rokem sešel, další děti dorostly do školního věku a přišly se s doprovodem svých rodičů naposledy podívat do školky a rozloučit. Pokaždé je z rozloučení taková malá milá slavnost, která dojímá maminky a paní učitelky a někdy i tatínkové raději nemluví. Děti se ale ze všeho nejvíc těší, až konečně zasednou ve školních lavicích. Pokaždé dostanou malý dárek na památku, školkové vysvědčení a poslední zamávání z oken od kamarádů, kteří ještě zůstávají.

Podmínky provozu MŠ od 1. 9. 2021

 • Děti se nebudou testovat, nemusí nosit roušku
 • Do mateřské školy mohou docházet pouze zdravé děti
 • Při jakémkoli podezření na příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota, průjem, ztráta čichu, chuti, bolest hlavy, krku, svalů …), dítě zůstává doma, kontaktujete dětského lékaře
 • Dospělé osoby musí mít při vstupu do budovy ochranu úst a nosu
 • Po vstupu je nutné vydezinfikovat si ruce
 • Pobyt v šatně omezte na co nejkratší dobu
 • Při návratu ze zahraničí (ze zemí s vysokým rizikem nákazy) je nutná samoizolace dítěte 7 dní
 • Při návratu ze zahraničí (ze zemí s extrémně vysokým rizikem nákazy) je nutná samoizolace dítěte 10 dní

Informace k nástupu do školy po prázdninách

Testování:

 • Proběhne 1., 6. a 9. září hned po příchodu do budovy antigenními testy
 • Testování se nemusí podrobit žák, který doloží potvrzení o prodělané nemoci (180 dní od pozitivního testu), doklad z odběrového místa s negativním výsledek antigenního testu (ne starší 72 hodin), doklad z odběrového místa s negativním výsledkem PCR testu (ne starší 7 dní)
 • Žák, který se nepodrobí testování, musí nosit po celou dobu pobytu ve škole roušku
 • V případě pozitivního výsledku 1. a 6. září jsou kontaktováni rodiče, žák je odveden do izolace, ostatní žáci zůstávají ve škole
 • V případě pozitivního výsledku 9. září jsou kontaktováni všichni rodiče, kteří byli v posledních dvou dnech v kontaktu s žákem, který měl pozitivní test

Ostatní opatření:

 • Roušky jsou povinné ve společných prostorách budovy (ve třídě ne)
 • Po vstupu do budovy budou žákům dezinfikovány ruce
 • Bude kladen důraz na dodržování hygieny (mytí rukou před jídlem, po WC …), časté větrání, pobyt venku
 • Do školy nesmí žák, který projevuje příznaky onemocnění Covid-19 (kašel, teplota, rýma, dušnost, bolest hlavy, v krku, svalů, ztráta čichu a chuti …)
 • V případě, že některý z příznaků je projevem chronického onemocnění, je nutné doložit lékařské potvrzení

Přišla nová Kuřátka a Berušky

Ani jsme se nenadáli a prázdniny se dokutálely ke svému poslednímu týdnu. A to už je otázka několika dnů, kdy do školky přijdou nová KUŘÁTKA a BERUŠKY. Napoprvé přišli všichni s maminkami a tatínky, od 1. září už budou ve školce bez maminek. Děti si prohlédly hračky, některé vypadaly už od první chvíle, že se jim ve školce líbí, některé děti se od maminky nehnuly ani na krok.  Protože po několika letech pauzy a nedostatku dětí, kdy naše školička měla jen jednu třídu, máme teď dětí o něco více a třídy budou dvě, vymyslely jsme pro I. třídu starších dětí pojmenování BERUŠKY a ve II. třídě s mladšími dětmi to budou KUŘÁTKA.

uvítání nových dětí v MŠ